Tytuł lekarza uzyskał w 1989 roku na wydziel lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 1996 odbył kurs endoskopii gastroenterologicznej w Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku nabywając umiejętność samodzielnego wykonywania panendoskopii przewodu pokarmowego. W roku 1998 uzyskał dyplom specjalisty drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. W tym samym roku odbył szkolenie doskonalące w zakresie „żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii” w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej AM w Warszawie. W 2002 roku uczestniczył w konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępy w żywieniu klinicznym”.

Contact us to obtain all necessary information

2015 © Copyright - One-Day Surgery Clinic in Gdańsk