Dr n. med. Piotr Kanclerz –  specjalista chorób oczu. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu operacyjnym chorób siatkówki. Posiada specjalizację z okulistyki zdobytą w roku 2013. W roku 2015 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę doktorską pod tytułem “Podawanie leku Bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii”.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 2006 roku.
– Od 2008 roku pracuje jako asystent w Katedrze i Klinice Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (specjalizacja okulistyka)
– Autor licznych publikacji i wystąpień naukowych
– Nauczyciel akademicki, prowadzi ćwiczenia i wykłady ze studentami (w tym ze studentami anglojęzycznymi) w Klinice Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
– Prowadzi współpracę interdyscyplinarną z innymi zakładami i klinikami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Należy do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Stowarzyszenia Ochrony Wzroku, Sekcji Retinologicznej PTO.

Contact us to obtain all necessary information

2015 © Copyright - One-Day Surgery Clinic in Gdańsk