Studia wyższe ukończyła w 2004 roku uzyskując tytuł lekarza na wydziale lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskała również na wydziale lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2009 roku. W roku 2011 ukończyła kurs medyczny “USG piersi i mammografia” w Bydgoszczy. Po ukończeniu specjalizacji w 2012 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej.  W tym samym roku ukończyła specjalistyczny kurs medyczny „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” typu „LMN” w Gdańsku.

Contact us to obtain all necessary information

2015 © Copyright - One-Day Surgery Clinic in Gdańsk